Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterinpitäjä

Ravintotalot Oy 0953838-04

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Saku Vesterinen
Puhelin +358 50 919 1050
Sähköposti toimisto@ravintolafactory.com

Rekisterin pitämisten peruste

Henkilö on tilannut lounaslistan sähköpostiinsa verkkosivujen kautta tai arvontalomakkeella.

Rekisterin käyttötarkoitus

Tietoja käytetään viikottaisen lounaslistan lähettämiseen sähköpostitse ja satunnaiseen suoramarkkinointiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:
Sähköpostiosoite

Henkilörekisterin säännönmukaiset tietolähteet

Henkilörekisterin tiedot on kerätty sivuston yhteydenotto -lomakkeesta sekä mahdollisesti arvontalomakkeesta

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Ravintotalot Oy:n käytössä. Tietoja ei luovuteta Ravintotalot Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Ravintotalot Oy:n sisäisen Google Drive -verkon käyttäjäoikeuksia.

Tietojen poistaminen

Tietoja voidaan poistaa rekisteröidyn vaatimuksesta tai uutiskirjeen tilaamisen loppumisen vuoksi.

Kävijäseuranta

Tällä verkkosivustolla käytetään käyttäjäseurannassa Google Analytics -ohjelmistoa, jonka tarjoaa Google Inc. (myöhemmin ”Google”). Seurantaohjelman javascript-koodi ajetaan palvelussa jokaisella sivulatauksella. Google Analytics yksilöi käyttäjän ns. evästeillä (engl. cookies), jotka ovat selaimen koneellesi tallentamia tekstitiedostoja. Sivuston käyttöä koskevat tiedot välitetään ja säilytetään Googlen palvelimilla mm. Yhdysvalloissa. Ravintotalot Oy käyttää tätä tietoa koostaakseen verkkosivuston käytöstä raportteja, joita käytetään kävijämäärätilastointiin ja palvelun parantamista varten.

Evästeillä kerätty käyttäjätieto on anonyymia. Käyttäjä voi estää evästeiden käytön valitsemalla selaimensa asetuksista evästeiden estämisen. Tällöin käyttäjä ei välttämättä voi käyttää hyväksi kaikkia sivuston toiminnallisuuksia. Käyttämällä näitä verkkosivuja käyttäjä hyväksyy Googlen tiedonkeruun yllä mainittuihin käyttötarkoituksiin.

Käyttäjäseurannan ohjelmistot voivat tallentaa yksityiskohtaisempaa
Google Analytics kerää tietoa myös kävijöiden kiinnostuksen kohteista sen perusteella millaisilla sivustoilla kävijän selain on käynyt Google Display Network -verkostossa sekä tämän datan perusteella arvioi kävijän demografia-tietoja. Google Analyticsiin kertyy vain anonyymia tietoa kävijäryhmien oletetuista kiinnostuksen kohteista sekä kävijäryhmien oletetuista demografia-tiedoista. Tietoa vierailluista sivustoista tai yksittäisistä kävijöistä ei kerätä.

Lisätietoja Googlen analytiikkaseurannasta Googlen tietosuojasivulta. Google Analytics -seurannan voi estää: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

Henkilötietolain (523/99) 10 §:n mukainen REKISTERISELOSTE tallentavasta kameravalvonnasta.

1. REKISTERINPITÄJÄ
Ravintotalot Oy

2. REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Saku Vesterinen vesterinen.saku@ravintolafactory.com

3. REKISTERIN NIMI
Ravintola Factory Kampin tallentava kameravalvonta

4. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Kameravalvonnan tarkoituksena on:

Suojata omaisuutta

Ennaltaehkäistä rikoksia

Auttaa tapahtuneiden rikosten selvittämisessä

Varmistaa ja lisätä turvallisuutta

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
Rekisteri sisältää valvontakameroiden tallentamaa kuvamateriaalia. Materiaalia kertyy digitaalisessa muodossa.

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Valvontakameroiden välittämä analoginen ja digitaalinen kuvamateriaali.

7. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOJEN LUOVUTUKSET
Rikosepäilytapauksissa tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille.

8. TIETOJEN LUOVUTUKSET EU:N TAI ETA-ALUEEN ULKOPUOLELLE
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA-alueen ulkopuolelle.

9. REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET
Tallentimet ja tallentuva materiaali sijaitsevat lukituissa tiloissa joihin pääsyoikeudet on vain nimetyillä henkilöillä. Materiaalin käsittelyoikeus on nimetyillä henkilöillä ja vaatii tunnus/salasanayhdistelmän joka on tiedossa vain tehtävään nimetyillä henkilöillä.

10. TIETOJEN SÄILYTYSAIKA
Tietoja säilytetään 2vk.

11. TIEDOTTAMINEN REKISTERIIN TALLENTAMISESTA
Tallentavien kameravalvontalaitteiden välittömässä läheisyydessä on tarroin ilmoitettu tallentavasta kameravalvonnasta. Kameravalvonnan rekisteriseloste on nähtävissä verkkosivuilla osoitteessa factorykamppi.com